International Human Rights’ Day

10320914_1569172759986424_7624354026783754996_o

วันนี้เป็นวันสิทธิมนุษยชน

ผมได้เขียนจดหมายถึงบุคคล และองค์การสิทธิมนุษยชนทั่วโลก เช่น สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติ (OHCR) เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของรัฐสภา ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฯ และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เช่น สหพันธ์สากลด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เป็นต้น

โดยชี้ว่า ตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 เดือนมานี้ รัฐบาลเผด็จการทหารของไทย ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เช่น การไม่ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก และมีการจับนักกิจกรรม นักศึกษา ตลอดจนประชาชน และนักวิชาการที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ ต่อต้านเผด็จการในประเทศ รวมถึงมีการไล่ล่าจับกุมคนเห็นต่างด้วยกฎหมายหมิ่นฯ มาตรา 112 เพื่อหวังผลทางการเมือง อันเป็นการจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานของคนในประเทศ

ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ต่างก็มีความใส่ใจและสนใจตรวจสอบข้อมูลการละเมิดสิทธิฯ ของประชาชนคนไทย แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลับไม่ใส่ใจ และไม่สนใจที่จะดำเนินการตรวจสอบ หรือเคลื่อนไหวในการพิทักษ์ปกป้องสิทธิของประชาชนภายในประเทศ

ท้ายที่สุด ผมขอขอบคุณไปยังองค์การ องค์กร และคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ที่ห่วงใยใส่ใจตรวจสอบประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และขอให้ท่านโปรดติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง ไม่ทอดทิ้งให้ประชาชนไทย ตกอยู่ในภาวะโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร

นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

อดีต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัจจุบัน ผู้ประสานงานองค์การเสรีไทยในยุโรป

***********

เนื้อหาจดหมาย

Respected friends of human rights,

December 10th 2014 is International Human Rights’ Day and I, Jaran Ditapichai, coordinator of the Organization of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-DH) and former National Human Rights Commissioner of Thailandwould like to informmy friends and colleague about the continued human rights violations carried by the military junta since their coup d’etat of May 22nd 2014.
As all of you might know the coup d’etat staged by the National Council for Peace and Order (NCPO) was the 12th successful coup in Thailand.The NCPO seized power from the people and from the elected government of Ms. Yingluck Shinawatra. It dissolved the democratically elected parliament, declared martial law, forbid freedom of the press and freedom of expression, and curtailed the right of peaceful assembly. The NCPO rapidly established full-blown military dictatorship. It then started issuing dictatorial decrees, followed by the establishing an interim constitution that granted them full authority and which limited people’s freedom and rights. It then appointed the National Legislative Assembly, where over half the members were military officers and appointed the government. Gen Prayuth Chan-ocha, the head of NCPO, became Prime Minister, and key members of the coup makers became ministers of important departments. The NCPO the established the so-called National Reform Council to deceive the Thai people. The last mechanism put in place by military junta is the constitutionaldrafting committee which is composed of royalists and conservatives who have continually showed their antipathy towards democratic norms in the past.

During the first 3 months of the junta they violated human rights of Thai citizens, with551 people summoned by the military without any charge. Out of that number, 242 were detained, 77 were arrested, 14 were tortured, and more than 60 were charged and now have to appear in the military court. Some have disappeared and are now presumed dead. [Until now the junta arrested 301 persons .229 are still in detentions .69 were sent to the military court.] << These numbers are very confusing as you’ve not expressed the exact time frame.

I want to draw attention to the fact that the ultimate aim of the junta is to protect the monarch. The draconian lesemajeste law – article 112 – is being daily used to suppress any discussion of the monarchy. As of today, there are 19 cases pending in the military court, including a charge levelled against myself, and the military authorities have declared they may seek to prosecute 10,000 more violations of the 112 law.

The NCPO does not only use the martial law to rule the country but it also adopts a strategy of fear, using tactics designed to inculcate fear amongst the general population . Often military units are deployed in convoys to specific targeted villages inthe North and Northeastregions where there are strong bases of the red shirt pro-democracy movement. Local military commanders have prevented students, academics and NGO’s activists from holding even no-political seminars & debates and “summoned” those who still tried to continue with their activities. Last month,16students who used the 3 finger salute from the Hunger Game’s film as a symbol of resistance to the junta were immediately taken away a police stations with solders searching the students who distributed leaflets.

The military government of General Prayut Chan-Ocha does not respect the UN orInternational Conventions and Covenants to which Thailand is a party. These include the Universal Declaration of Human Rights (UDHR),theInternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

The state run human rights organisations – and especially the National Human Rights Commission- do not play any role to protectthe human rights of Thais.However, international organisations such as the EU, theOffice of the High Commissioner for Human Rights, Human rights Watch, the International Federation of Human Rights and Amnesty International are all monitoring the violation of human rights in Thailand.

Finally, yet importantly, I would like to personally thank the various countries that did not recognize the coup, and have since applied pressure to the military government to stop violating human rights. We hope this effort continues and hope that they continue to demand the return of democracy through election to Thailand as soon as possible.

Jaran Ditapichai

European Coordinator of FT-DH