6 Months after Coup d’état in Thailand

10298147_1573906736179693_4456477205235089924_o

องค์การเสรีไทย ส่งจดหมายร้องเรียนถึงผู้นำทั่วโลก

เรื่อง 6 เดือน รัฐประหารไทย ประชาธิปไตยไร้อนาคต

ในโอกาสที่องค์การเสรีไทยฯ ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐฯ องค์การเสรีไทย ใช้แนวทางการต่อสู้โดยสันติวิธี โดยปราศจากอาวุธ ขณะนี้องค์การเสรีไทยฯ ได้เปิดสำนักประสานงานขึ้น เพื่อเป็นหน่วยประสาน ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้นำรัฐและองค์กรประชาธิปไตยทั่วโลก โดยจะนำเสนอข่าวสารให้รัฐบาลและนักลงลงทุนต่างๆ เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศ ว่าทำไมประเทศไทยจึงเกิดวิกฤติยาวนาน และทำไมไทยจึงเกิดมีรัฐบาลเผด็จการสลับประชาธิปไตยไม่หยุดไม่หย่อน และทำไมสิทธิมนุษยชนในไทยจึงตกต่ำลงอย่างมากในขณะนี้

ผม นายสุนัย จุลพงศธร ในฐานะผู้ประสานงานได้ทำหนังสือรายงานสถานการณ์ตามความเป็นจริงให้แก่ผู้นำรัฐ และนักธุรกิจทั่วโลก ให้ได้ทราบเป็นระยะๆ และล่าสุดได้ส่งหนังสือสรุปสถานการณ์ 6 เดือน ภายใต้การปกครองของระบอบ คสช. ให้แก่ผู้นำประเทศต่างๆ เพราะ 6 เดือนที่ผ่ามา ได้ชี้ชัดแล้วว่ารัฐบาลคสช.กำลังนำประเทศไทยถอยหลังกลับไปสู่ยุคเผด็จการโบราณ

——————————————————–

เรื่อง 6 เดือน ของการรัฐประหารในไทย ประชาธิปไตยไทยไร้อนาคต

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ นครนิวยอร์ค

เรียน ผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลก

อาทิ ท่านประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า
ท่านนายกรัฐมนตรี โทนี่ แอบบอท
ท่านนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน เป็นต้น

องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (FTHD) ที่ได้จัดตั้งขึ้นทันทีหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22พ.ค. 57ได้ติดตามการบริหารงานของคณะรัฐประหารภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พยายามป่าวประกาศกับผู้นำทั่วโลกว่าจะนำประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยภายในหนึ่งปีนั้น ปรากฏว่าขณะนี้ได้ผ่านมาเป็นเวลา6เดือนแล้ว คณะผู้ยึดอำนาจไม่เพียงไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตย แต่ยังออกกฎหมายและแสดงออกชัดเจนว่าไม่มีความประสงค์จะสร้างประชาธิปไตยด้วยรูปธรรมดังต่อไปนี้

1. การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ปรากฏว่าทันทีที่ยึดอำนาจได้ คณะผู้ยึดอำนาจก็ได้ใช้อำนาจเผด็จการประกาศยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศทันที และใช้วิธีให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเดิมทั้งหมดที่จะหมดวาระรักษาการไปก่อน

2. คณะรัฐประหารประกาศว่าจะแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อออกกฎหมายและร่างรัฐธรรมนูญนำพาประเทศชาติสู่ประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่ากลับแต่งตั้งเฉพาะพรรคพวกและผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นทหาร ตำรวจ และข้าราชประจำเกือบทั้งหมด โดยสภาทั้งสองมีสภาพไม่ต่างอะไรจากตรายางที่ประทับรับรองความต้องการของคณะผู้ยึดอำนาจที่สั่งการลงมาเท่านั้น

3. คณะรัฐประหารประกาศให้สภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่อวดอ้างว่าจะร่างให้เป็นประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าการจัดตั้งคณะยกร่างก็มีแต่ลูกน้องผู้อยู่ใต้อิทธิพลของคณะรัฐประหารทั้งสิ้น และปิดกั้นการรับฟังความเห็นของประชาชนจากวงการต่างๆ รวมทั้งห้ามประชาชนจัดประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งยังมีแนวความคิดที่จะสร้างองค์พิเศษที่เรียกว่า “คณะอภิรัฐมนตรี” ให้มีอำนาจเหนือรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกด้วย

4. ตามที่คณะรัฐประหารได้ประกาศเป็นโรดแมปว่าจะเร่งจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จโดยเร็วและจะเร่งจัดการเลือกตั้งภายในปลายปี 2558 นั้น ขณะนี้ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างก็ประกาศย้ำหลายครั้งว่าไม่สามารถจะร่างรัฐธรรมนูญเสร็จได้ภายในปีนี้ รวมทั้งการเลือกตั้งก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปีหน้า และจะต้องเลื่อนออกไปเป็นปี 2559แต่ก็ยังกำหนดเวลาไม่ได้

5. กระบวนการยุติธรรมซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตย แต่ภายในเวลา6เดือนภายใต้การบริหารของคณะรัฐประหาร ได้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าคณะรัฐประหารได้ละเมิดหลักนิติธรรมโดยทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการใช้กฎหมายตามอำเภอใจภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า “กฎอัยการศึก” และรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ให้อำนาจสูงสุดแก่หัวหน้าคณะรัฐประหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยทำการข่มขู่จับประชาชนและเยาวชนนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นโดยสันติปราศจากอาวุธเข้าคุกและควบคุมตัวด้วยข้อหาตามมาตรา112 ซึ่งเกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์และความมั่นคงแห่งรัฐที่มีโทษรุนแรงและจับขึ้นศาลทหารที่มีเพียงศาลเดียวอยู่เสมอตั้งแต่วันแรกของการยึดอำนาจจนถึงวันนี้ และไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร และล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์กวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองด้วยความโหดร้ายและไร้หลักนิติธรรมโดยจับกุมข้าราชการตำรวจชั้นสูงในตำแหน่งผู้บัญชาการสอบสวนกลางและพรรคพวกลงโทษโดยไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และยังรวมไปถึงการใช้มาตรา 112 ในการปิดกั้นสื่ออีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการลงโทษจำคุกบรรณาธิการเว็บไซต์ Thai E-news

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลายร้อยรูปธรรมที่คณะผู้ยึดอำนาจกระทำการให้ประเทศไทยถอยหลังกลับไปสู่ยุคมืดและห่างไกลจากประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคอย่างแน่นอน
ข้าพเจ้าจะได้รายงานให้ท่านทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤติ
ขอแสดงความนับถือ

นายสุนัย จุลพงศธร

อดีตประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาไทย

ผู้ประสานงานองค์การเสรีไทยฯ

——————————————————–

Situation Update: 6 Months after Coup d’état in Thailand

Date: 10 December 2014, New York.

Dear President and Prime Minister around the world

[Such as : President Barack Obama, PM Tony abbott
and PM David Cameron.]
The Organization of FreeThai for Human Rights and Democracy (FTHD) was established to monitor the nominally civilian government installed and led by the Thai military junta leader, General Paryuth Chan-ocha. The Organization found that the Junta Government has not only exhibited any political will to bring Thailand back on its democratic since the coup d’état of 22 May 2014, the Junta has also further limited the rights and freedom of the Thai people. The followings concrete measures underlie the circumstances on what the Junta has attempted to do so in the past six months.

1. The Regional Administrative Organization of Thailand, which is considered one of the footholds of Thailand’s democratic milestone, was repealed by the Junta. All local elections are suspended indefinitely, and all contested seats will be retained by those who have been in position without any new election.

2. Although the Junta announced its plan to restore Thailand’s democracy through the appointment of the National Legislative Assembly and the National Reconciliation Assembly, the appointment suffers from the lack of transparency and accountability. As a matter of fact, the Junta has only appointed their people, most of which are armed forces personnel and civil servants, to both assemblies. These two national assemblies are nothing but merely the rubber stamp for the Junta

3. The Junta declared that the appointed National Reconciliation Assembly will also draft a new constitution. The junta has claims that this constitution will be a “true” democratic constitution. Yet, in reality, the Drafting Committee only consists of Junta-handpicked individuals who will represent the Junta’s interest. The Junta also announced that there will be neither public hearings, both official and unofficial, nor a referendum. Furthermore, the Drafting Committee has also proposed the appointment of non-elected “Supreme Ministry” to be the governing body over elected branches of government including the executive and legislature.

4. The Junta had once announced a roadmap to roll out a new constitution that would allow a new election in 2015. However, this is no longer a case as the junta has recently stated that the next election should not be expected until 2016 without any exact timeframe. Meanwhile, the martial law still remains in place.

5. Thailand under the Junta administration in the past six months has experienced a decadence of justice. The rules of law were bent to serve the will and vested interest of the Junta rather than to serve for justice. The Junta and, particularly, its leader—General Prayuth Chan-Ocha have abused their power through the use of the martial law and additionally unlimited power given by the provisional constitution. Many civilians and students have been detained just because they expressed their disapproval to the Junta. In much more depressing issues, many of them have been charged with lèse-majesté and have gone on trial in the court-martial, which does not give the defendants the right to appeal. A recent abuse of lèse-majesté law can be seen in the use of the law as a purge against a group of policemen. Also, this law has been used to silence the media that are deemed to threaten the political legitimacy and stability of the Junta as well. The court-martial, for example, sentenced the editor of the Thai E-News website to nearly five years in prison for lèse-majesté act.
The events and incidents stated above are just a minor fraction of what the Junta has abused. Actions that the Junta have done are nothing but a ticket to take Thailand away from democracy. This development will eventually affect the economic development and investment within Thailand and the whole Southeast Asia
It is my honor to inform you about this real current situation in Thailand for your decision that might be made regarding Thailand and Southeast Asia region during this time of turmoil.

With Best Regards,
Sunai Chulpongsatorn

Former Chairman of the Standing Committee on Foreign Affairs of the House of Representatives of Thailand

FTHD coordinator

International Human Rights’ Day

10320914_1569172759986424_7624354026783754996_o

วันนี้เป็นวันสิทธิมนุษยชน

ผมได้เขียนจดหมายถึงบุคคล และองค์การสิทธิมนุษยชนทั่วโลก เช่น สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติ (OHCR) เจ้าหน้าที่และผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของรัฐสภา ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฯ และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เช่น สหพันธ์สากลด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เป็นต้น

โดยชี้ว่า ตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาเกือบ 7 เดือนมานี้ รัฐบาลเผด็จการทหารของไทย ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เช่น การไม่ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก และมีการจับนักกิจกรรม นักศึกษา ตลอดจนประชาชน และนักวิชาการที่จัดกิจกรรมทางวิชาการ ต่อต้านเผด็จการในประเทศ รวมถึงมีการไล่ล่าจับกุมคนเห็นต่างด้วยกฎหมายหมิ่นฯ มาตรา 112 เพื่อหวังผลทางการเมือง อันเป็นการจำกัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานของคนในประเทศ

ทั้งนี้ องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ต่างก็มีความใส่ใจและสนใจตรวจสอบข้อมูลการละเมิดสิทธิฯ ของประชาชนคนไทย แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลับไม่ใส่ใจ และไม่สนใจที่จะดำเนินการตรวจสอบ หรือเคลื่อนไหวในการพิทักษ์ปกป้องสิทธิของประชาชนภายในประเทศ

ท้ายที่สุด ผมขอขอบคุณไปยังองค์การ องค์กร และคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ที่ห่วงใยใส่ใจตรวจสอบประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และขอให้ท่านโปรดติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง ไม่ทอดทิ้งให้ประชาชนไทย ตกอยู่ในภาวะโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลเผด็จการทหาร

นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

อดีต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปัจจุบัน ผู้ประสานงานองค์การเสรีไทยในยุโรป

***********

เนื้อหาจดหมาย

Respected friends of human rights,

December 10th 2014 is International Human Rights’ Day and I, Jaran Ditapichai, coordinator of the Organization of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-DH) and former National Human Rights Commissioner of Thailandwould like to informmy friends and colleague about the continued human rights violations carried by the military junta since their coup d’etat of May 22nd 2014.
As all of you might know the coup d’etat staged by the National Council for Peace and Order (NCPO) was the 12th successful coup in Thailand.The NCPO seized power from the people and from the elected government of Ms. Yingluck Shinawatra. It dissolved the democratically elected parliament, declared martial law, forbid freedom of the press and freedom of expression, and curtailed the right of peaceful assembly. The NCPO rapidly established full-blown military dictatorship. It then started issuing dictatorial decrees, followed by the establishing an interim constitution that granted them full authority and which limited people’s freedom and rights. It then appointed the National Legislative Assembly, where over half the members were military officers and appointed the government. Gen Prayuth Chan-ocha, the head of NCPO, became Prime Minister, and key members of the coup makers became ministers of important departments. The NCPO the established the so-called National Reform Council to deceive the Thai people. The last mechanism put in place by military junta is the constitutionaldrafting committee which is composed of royalists and conservatives who have continually showed their antipathy towards democratic norms in the past.

During the first 3 months of the junta they violated human rights of Thai citizens, with551 people summoned by the military without any charge. Out of that number, 242 were detained, 77 were arrested, 14 were tortured, and more than 60 were charged and now have to appear in the military court. Some have disappeared and are now presumed dead. [Until now the junta arrested 301 persons .229 are still in detentions .69 were sent to the military court.] << These numbers are very confusing as you’ve not expressed the exact time frame.

I want to draw attention to the fact that the ultimate aim of the junta is to protect the monarch. The draconian lesemajeste law – article 112 – is being daily used to suppress any discussion of the monarchy. As of today, there are 19 cases pending in the military court, including a charge levelled against myself, and the military authorities have declared they may seek to prosecute 10,000 more violations of the 112 law.

The NCPO does not only use the martial law to rule the country but it also adopts a strategy of fear, using tactics designed to inculcate fear amongst the general population . Often military units are deployed in convoys to specific targeted villages inthe North and Northeastregions where there are strong bases of the red shirt pro-democracy movement. Local military commanders have prevented students, academics and NGO’s activists from holding even no-political seminars & debates and “summoned” those who still tried to continue with their activities. Last month,16students who used the 3 finger salute from the Hunger Game’s film as a symbol of resistance to the junta were immediately taken away a police stations with solders searching the students who distributed leaflets.

The military government of General Prayut Chan-Ocha does not respect the UN orInternational Conventions and Covenants to which Thailand is a party. These include the Universal Declaration of Human Rights (UDHR),theInternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

The state run human rights organisations – and especially the National Human Rights Commission- do not play any role to protectthe human rights of Thais.However, international organisations such as the EU, theOffice of the High Commissioner for Human Rights, Human rights Watch, the International Federation of Human Rights and Amnesty International are all monitoring the violation of human rights in Thailand.

Finally, yet importantly, I would like to personally thank the various countries that did not recognize the coup, and have since applied pressure to the military government to stop violating human rights. We hope this effort continues and hope that they continue to demand the return of democracy through election to Thailand as soon as possible.

Jaran Ditapichai

European Coordinator of FT-DH