เรียกร้องให้ คสช.หยุดคุกคาม จับกุม คุมขังประชาชน

10535700_1516497078587326_4073671342705310043_o

เรียกร้องให้ คสช.หยุดคุกคาม จับกุม คุมขังประชาชน

นับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อวันที่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทวีการปราบปรามและควบคุมประชาชน ด้วยการออกคำสั่งให้นักการเมือง แกนนำขบวนการประชาชน นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชนไปรายงานตัว ๕๗๐ คน จับกุม ๒๓๕ คน ดำเนินดีโดยศาลทหาร ๖๐ คน ศาลอาญา ๑๗ คน ผู้ถูกจับกุมที่ไม่เป็นข่าว รวมทั้งหมดเกือบพันคน แม้ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยตัว โดยมีเงื่อนไข และคสช.ใช้วิธีการต่างๆ ควบคุมมิให้เคลื่อนไหวใดๆ

ล่าสุด เข้าจับกุมนักศึกษา ๒ คน คือ นายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม และนางสาวภรณ์ทิพย์ มั่นคง ในข้อหาดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จากการแสดงละคอน เรื่อง “เจ้าสาวหมาป่า” ในงานฉลอง ๔๐ ปี กรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว ขอชี้แจงว่า การแสดงละคอน เจ้าสาวหมาป่า เป็นส่วนหนึ่งของรายการศิลปวัฒนธรรมในงานฉลอง ๔๐ ปี ๑๔ ตุลาคม ซึ่งมีรายการอื่นๆ เช่น ดนตรี ลิเก และ งิ้ว กล่าวเฉพาะละคอน เจ้าสาวหมาป่า จัดแสดงโดย คณะประกายไฟ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา เยาวชนชุมชนแออัด เป็นคณะละคอนสมัยใหม่ เคยแสดงตามเวที ลานแสดงกลางแจ้ง และบนถนน

ละคอนเจ้าสาวหมาป่า เป็นการแสดงศิลปะ แม้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ก็เหมือนๆกับละคอน หนังตะลุง และภาพยนต์จักรๆวงศ์ ๆ ซึ่งไม่น่าจะเข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์

จึงขอประท้วงการจับกุมนักศึกษาทั้ง ๒ คน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรม และเสรีภาพแสดงความคิดเห็น และขอเรียกร้องศาลทหารพิจารณาให้ประกันตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดไล่ล่าจับกุมนักเรียนนักศึกษาผู้แสดงละคอนคนอื่นๆ พวกเขาเป็นเยาวชนกำลังเรียนหนังสือ และที่สำคัญ คสช.จะต้องหยุดคุกคามปราบปรามประชาชนทั่วประเทศ

ขอเรียกร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่กระทำโดยคสช.อย่างจริงจัง ในระดับสากล ผมได้ส่งข่าวและ ร้องเรียนต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (OHCHR) สหภาพยุโรป (European Union) องค์การสอดส่องด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และองค์การมาตรา ๑๙ ( Article19 ) ในอังกฤษ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR) และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาอาเซียน

เชื่อมั่นว่า องค์การเหล่านี้จะจับตาและแสดงท่าทีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว

จรัล ดิษฐาอภิชัย

ผู้ประสานงานยุโรป
องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

Rejection and condemnation of the dictatorship regime’s interim constitution

10475675_1516459571924410_7966990095180590668_n

Statement of the Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD)

Regarding our rejection and condemnation of the dictatorship regime’s interim constitution.

The National Council for Peace and Order (NCPO) – the title the May 2014 Thai coup-makers bestowed on themselves – received from the King, on July 22nd, a document they’ve called the 2014 interim constitution. In order to do so the NCPO has exercised power by stealing the people’s sovereignty and illegally enforcing itself as the highest law in Thailand. The FT-HD wants to make it clear that NCPO is a criminal organisation that has committed outrageous wrongdoing and which has sought to intentionally destroy democracy. The NCPO claimed that it seized power in order to solve the country’s problems and return “happiness” to the Thai people but, all along, it was aware of and taking part in a plot to topple the democratically-elected government. Therefore it has no legal rights and legitimacy to give any kind of orders as if it were Thailand’s head of state. The Thai people have no legal duty to abide by this “interim constitution”. We want to affirm that we will not accept the NCPO’s power which comes via both physically enforcement and intimidation and we ask those who support democracy to stand with us in firm unity.

The contents of each section-including section 48-of the Royally-endorsed interim constitution, contradicts basic democratic principles. Overall, it is a document created in order to serve a small group of people in Thailand which includes the network of the establishment and the privileged. The interim constitution dismisses 65 million people and treats them as if they are subordinates who can be arbitrarily ordered by the ruler. This dictatorship-mindset appears in the entire interim constitution and it is evident that the establishment-network which ordered the coup has completely abandoned democracy. The ongoing-conflict is deeply rooted in Thai society and primarily derives from this backward establishment mindset so nobody should be fooled by the coup makers and the NCPO’s propaganda.

Nevertheless, we want to focus on specific examples in the interim constitution as we are shocked that such instruments of governance still exist in the modern world. We want to stress that we are opposed to the dictatorship-regime that now dominates Thailand. We ask ordinary people to examine with good conscience these following sections of the interim constitution by themselves:

1. Section 35 is intentionally laid down by Thai dictator in order to potentially create a permanent monopoly of power. This section aims to destroy any opportunity for Thai society to return to a stable democratic system. It destroys the political party system and any majority in the parliament is dismissed as being sovereign as the constitutional court would be given excessive power and allowed to destroy the election mechanism at anytime. It also gives huge powers to the Election Commissioner to make final decision as to who violated the law regarding vote buying and it has power to ban that person from political activity forever. Without any democrat oversight this could easily lead to persecution and the curtailment of political rights. In short, this section aims to destroy the people’s opportunity to vote for the political party of their choice.

2. Section 38 grants power to repeatedly draft a new constitution over and over, without any timeframe, until they find one that fits their purpose the best. It is similar to what happened during the military dictatorship of Field Marshal Sarit Thanarat and Field Marshal Thanom Kittikachorn during the 1950s and 60s-then it took 12 years to finish drafting the constitution. The coup makers and the establishment network can use this section as a pretext to delay the constitution drafting process as long as they want. As we at the FT-HD have warned the point of the coup is to seize power and dominate Thailand for a period of time until they are certain that ordinary Thai people will not be able to stand up and make demands again.

3. Section 44 is not much different from section 17 of Field Marshal Sarit Thanarat’s constitution as this section gives unlimited and absolute power to the coup makers, who, ultimately rely on the of use force to seize power. It grants impunity for them and whoever colludes with them, so completely and utterly they can never be held to account for their crimes. This section is shameful and reduces the dignity of Thailand and its people.

4. This document grants huge power to governmental officers as it allows them to hold political positions. The principle that Thai people should be in control of the direction of the state and its officers is destroyed immediately. From now on, we might see governmental officers using power to intimidate Thai citizens. It will take Thailand backwards to a past when governmental officers held power over and above the taxpayers and citizens who pay for their work. Such unaccountable power is as at the centre of the dictatorship regime’s nature.

The FT-HD and its supporters believe that regulations regarding the rights and freedoms of the Thai people as they appear in this interim constitution are completely meaningless as the document grants overbearing power to the authorities, allows them to dominate the whole system. We affirm that the coup makers and its dictatorship network is an enemy of the Thai people and their rights and freedom.

The NCPO have announced repeatedly that they seized power illegally because they wanted to begin a “political reform” process to “reduce conflict. However it has become evident that the interim constitution is setting out to establish a dictatorship in order to curtail people’s power and destroy the election process completely. It should be noted that there is nothing in the interim constitution that talks about reforming the court, the judiciary power, the so-called “independent organs”, the bureaucracy and even the army itself, all of which are key elements in exacerbating Thailand’s political problems over the last decade. These elements have all used illegal power to force the people into the direction they want and have used weapons to suppress the people. We want to condemn the document called “the 2014 interim constitution” which has been produced by the coup makers as it is an illegal document which seeks to destroy democracy.

In the coming days and weeks the FT-HD will present the People’s Constitution in order to return democracy and sovereignty to the Thai people. Meanwhile, Thais and foreigners who support democracy should continue to protest against illegal power of the NCPO by distributing the FT-HD’s symbol whenever the opportunity allows in order to show that those who support democracy still exist and are ready to stand up to the establishment.

Statement issued on Friday, July 25, 2014.

โดย เลขาธิการองค์การเสรีไทย

แถลงการณ์ไม่ยอมรับและประณามรัฐธรรมนูญของระบอบเผด็จการ

10425080_1516459738591060_7306841009136924869_n

แถลงการณ์ขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

เรื่อง ไม่ยอมรับและประณามรัฐธรรมนูญของระบอบเผด็จการ

ตามที่คณะรัฐประหารผู้เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ได้รับพระราชทานเอกสารที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และใช้อำนาจที่ยึดมาโดยผิดกฎหมาย ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินไทยนั้น องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ขอประกาศว่าโดยที่ คสช. นั้นเองเป็นองค์การอาชญากรรมที่กระทำความผิดอย่างอุกอาจและจงใจเจตนาในการทำลายประชาธิปไตย อ้างว่ากระทำการยึดอำนาจเพื่อแก้ไขปัญหาและจะคืนความสุขให้กับปวงชนชาวไทย ทั้งที่ตนเองมีส่วนรู้เห็นหรือแม้แต่มีส่วนร่วมกับแผนบ่อนทำลายรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายและความชอบธรรมใดๆ ที่จะออกคำสั่งแก่ปวงชนชาวไทย ดั่งว่า ตนเองเป็นประมุขแห่งรัฐ เอกสารที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ จึงไม่ควรถือว่ามีอำนาจผูกพันใดๆ ต่อสิทธิ เสรีภาพ และการแสดงออกทางกฎหมายของปวงชนชาวไทย เราจึงขอยืนยันไม่ยอมรับอำนาจ อันเกิดจากการใช้กำลังที่เหนือกว่าเข้าข่มขู่บังคับเช่นนี้ และขอให้ผู้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีจุดยืนที่แน่วแน่ร่วมกันดังกล่าว

ความในมาตราต่างๆ ทั้ง ๔๘ มาตรา ที่คณะรัฐประหาร คสช. ได้รับพระราชทานมานั้น มีสาระที่ขัดต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่เกือบทั้งฉบับ ในภาพรวมนั้น ก็เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้เครือข่ายอำนาจเดิมและอภิสิทธิ์ชน ซึ่งมีจำนวนเพียงน้อยนิดของสังคมไทย โดยไม่ได้ใส่ใจต่อความรู้สึกนึกคิดของปวงชนชาวไทย ๖๕ ล้านคนเลย ประหนึ่งว่าพวกเราคือผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะถูกสั่งการให้กระทำการใดๆ ก็ได้ตามอำเภอใจของผู้สั่งการ ทัศนคติเผด็จการเยี่ยงนี้ ปรากฎชัดทั่วไปทั้งฉบับ เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายอำนาจเดิมที่นำมาสู่การรัฐประหารในคราวนี้ มีความขัดแย้งขั้นพื้นฐานกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง ความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยตลอดมา ก็มาจากทัศนคติอันล้าหลังเยี่ยงนี้ เราจึงไม่อาจปลงใจเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อทั้งปวงของคณะรัฐประหาร คสช. ได้เลย

อย่างไรก็ตาม เราขอยกตัวอย่างสาระที่ไม่น่าเชื่อว่าจะปรากฎในโลกยุคใหม่ จากเอกสารฉบับนี้บางมาตราไว้ให้ปรากฎ เพื่อย้ำยืนยันจุดยืนต่อต้านระบอบเผด็จการที่กำลังครอบงำเมืองไทย และให้วิญญูชนได้พิจารณาด้วยตนเอง ดังนี้

๑. มาตรา ๓๕ เป็นมาตราที่ระบอบเผด็จการไทย จงใจเจตนาวางรากฐานของการผูกขาดอำนาจในระยะยาวจนอาจถึงขั้นถาวร วรรคต่างๆ ในมาตรานี้ มีเจตนาทำลายโอกาสที่สังคมไทยจะได้กลับคืนสู่ภาวะประชาธิปไตยอันมั่นคง ด้วยการทำลายระบบพรรคการเมือง เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย คงอำนาจอันล้นพ้นของศาลรัฐธรรมนูญที่จะทำลายกลไกที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อใดก็ได้ องค์การอิสระของรัฐ ที่ไม่เคยเป็นอิสระจริง ก็ยังมีอำนาจมากมายต่อไปในบทบาทผู้แสดงสมทบของระบอบเผด็จการไทย แม้แต่การให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจชี้ขาดสูงสุดว่า บุคคลใดกระทำผิดในฐานะซื้อเสียงและให้คนผู้นั้นหมดสิทธิทางการเมืองไปชั่วชีวิต ก็เป็นหนทางที่อาจนำมาสู่การกลั่นแกล้งรังแกและละเมิดสิทธิทางการเมืองได้ไม่ยาก รวมความแล้ว มาตรานี้มีความประสงค์ที่จะทำลายโอกาส ที่ประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองใดด้วยเสียงข้างมากเช่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นมา

๒. มาตรา ๓๘ ที่ให้อำนาจยกร่างรัฐธรรมนูญแบบไม่รู้จบ ร่างเสร็จไม่พอใจก็ยกร่างใหม่ ได้ตามความพอใจอย่างไม่มีกรอบเวลา ก็นับเป็นการย้อนยุครัฐธรรมนูญแบบเผด็จการทหารที่เราเคยผ่านมาแล้วในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อเนื่องกับ จอมพลถนอม กิตติขจร ที่ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญยาวนานถึง ๑๒ ปี คณะรัฐประหารและเครือข่ายอำนาจเดิมของไทย สามารถที่จะใช้ความข้อนี้ยืดระยะการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปได้นานเท่านาน ซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่องค์การเสรีไทยฯ ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกเริ่มว่า การยึดอำนาจครั้งนี้ต้องการครอบงำประเทศไทย เป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนกว่าเขาจะแน่ใจว่าปวงชนชาวไทยไม่สามารถลุกขึ้นมาแบ่งปันอำนาจหรือต่อรองใดๆ กับเขาได้อีก

๓. มาตรา ๔๔ ก็ไม่แตกต่างนักกับมาตรา ๑๗ สมัยเผด็จการสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาตรานี้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและเบ็ดเสร็จกับคณะที่ใช้กำลังเข้ายึดครองอำนาจการปกครองแผ่นดิน ถึงขั้นล้างบาปอันใหญ่หลวงให้กับตนเองและผู้สมรู้ร่วมคิดโดยสิ้นเชิง มิหนำซ้ำยังตั้งตัวเหนือหลักการนิติรัฐ-นิติธรรม อันเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไร้ยางอายและไม่มีศักดิ์ศรีใดๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

๔. เอกสารฉบับนี้ให้อำนาจอย่างล้นพ้นแก่ข้าราชการประจำของรัฐ โดยให้ข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ โดยไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งเดิม หลักการที่ปวงชนชาวไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางของรัฐ โดยมีข้าราชการประจำมีหน้าที่รับปฏิบัติ ถูกทำลายลงในพริบตา จากนี้ไปเราอาจได้เห็นข้าราชการประจำแสดงอำนาจบาตรใหญ่ต่อประชาชนมากขึ้น ซึ่งเป็นบรรยากาศย้อนยุคไปในอดีต ที่ผู้ทำงานให้กับรัฐมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนผู้เสียภาษีอากร มาเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนของเขา นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบอบเผด็จการโดยแท้

องค์การเสรีไทยฯ และผู้สนับสนุน เห็นว่าข้อกำหนดใดๆ ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่ปรากฎในเอกสารรัฐธรรมนูญเผด็จการนี้ นับว่าไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย เนื่องจากว่า มาตราที่ให้อำนาจอย่างล้นเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะที่ครอบงำการใช้อำนาจรัฐทั้งระบบอยู่แล้ว จึงขอยืนยันว่าคณะรัฐประหารและเครือข่ายเผด็จการไทย มีเจตนาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

การที่คณะรัฐประหาร คสช. ประกาศซ้ำอยู่หลายครั้งว่า พวกเขาได้กระทำการยึดอำนาจการปกครองอย่างผิดกฎหมาย ก็เพื่อต้องการให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมือง เพื่อลดความขัดแย้งนั้น แต่สิ่งที่ปรากฎในเอกสารรัฐธรรมนูญเผด็จการ แสดงชัดเจนว่าได้ตัดขาดอำนาจของประชาชนออกจากกระบวนการเลือกตั้งออกโดยสิ้นเชิง และไม่มีที่ใดในเอกสารรัฐธรรมนูญเผด็จการที่ระบุถึงมาตรการปฏิรูปศาลและอำนาจในกระบวนการยุติธรรม องค์การอิสระฯ ระบบราชการ และแม้แต่กองทัพแห่งชาติเอง ทั้งที่ทุกสถาบันในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นมานานเกือบหนึ่งทศวรรษ จึงนับเป็นการใช้อำนาจเถื่อนบังคับขับไสปวงชนชาวไทยไปสู่ทิศทางที่พวกเขาต้องการ โดยใช้กำลังและอาวุธกดขี่ประชาชน

เราจึงขอประณามเอกสารซึ่งคณะรัฐประหารเรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ ว่าเป็นเอกสารเถื่อน และเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นอกจากนั้น องค์การเสรีไทยฯ ขอรับเป็นผู้ประสานงานยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นในเร็ววันนี้ เพื่อให้เป็นทางเลือกของปวงชนชาวไทยต่อไป ในระหว่างดำเนินการในเรื่องนี้ ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตย โปรดแสดงการต่อต้านอำนาจเถื่อนของเผด็จการ คสช. ด้วยการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ในทุกโอกาสที่ท่านสามารถกระทำได้ เพื่อแสดงว่าชาวประชาธิปไตยยังมีตัวตนและพร้อมต่อสู้เพื่อทำลายอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทยต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง

แถลง ณ วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

The First Declaration

10497139_1487149891522045_6000635902153657759_o

The First Declaration
of The Organization of FreeThais for Human Rights and Democracy
At the Dawn of Tuesday 24th of June 2014
by Mr.Jakrapob Penkair, Executive Secretary

Dear Fellow Thais,

It is now tragically evident that Thailand has returned, once again, to a vicious cycle of absolute dictatorial governance. The military junta regime that enacted this – in the name of the National Council for Peace and Order (NCPO) led by the Army chief, Gen. Prayuth Chan-Ocha – has used force to seize power from a democratically-elected civilian government. This is an outrageous act that has violated both Thai and international laws.

It is clear that the junta’s actions are nothing but a grand larceny. What they have stolen, however, are your most precious sovereignty and fundamental rights that are legally guaranteed under democratic governance. It’s impossible to put a price on these rights because they are directly equivalent to basic human dignity – a treasure whose value is immeasurable.

Moreover, the junta has violated the rule of law, abused democratic principles, and destroyed your rights, liberties, and human dignity. These are their most destructive crimes. The junta’s attempts to propagandise these criminal acts as legitimate are predictable – with their false promise to return “peace and order” – being nothing more than a deception wherein they attempt to rationalise and excuse their criminal actions. Their ultimate aim is to attempt to persuade ordinary Thai people to believe that dictatorship is superior to democracy. This game plan of demeaning and discrediting your sovereignty is one that has always been played out by Thai dictators and, as always, it has failed and will fail.

We condemn all the arbitrary and repressive violations of the rights and liberty of Thais and foreigners by the Thai military regime and its allies in their continued attempts to turn Thailand into a “state of fear”. The military regime have also claimed that at some point they will transfer sovereign power back to civilian authorities. What they mean is that that will have created a new puppet structure whose sole purpose will be to re-entrench anti-democratic elements into Thailand’s body-politic and to sabotage the development of Thai democracy. Any such structure will need to be removed before a more democratic and civilised society can be built.

On behalf of Thais worldwide who are committed to the principles of democracy and universal human rights, I hereby announce our complete and total refutation of the legitimacy of the military regime. The generals and their conspirators have no legitimate power whatsoever to govern the country’s economy and society.

Furthermore, we will do everything in our power to prevent the re-entrenchment of anti-democratic elements in Thailand, to defend all forms of freedom, to demand respect in all forms of human rights, and to establish a full democracy as permanent pillar of Thai society.

In order for Thais to establish a full democracy in which sovereign power lies fully with the people, we again completely refute the legitimacy of the Thai military regime and officially announce the establishment of the “Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD) on this day Tuesday, June 24th, 2014. This organisation will now become the centre for all Thais who possess an unyielding desire for full democracy, in full compliance with the principles of democracy, universal human rights, international laws, and non-violence.

The term “Free Thai” or “Seri Thai” – with its connections to the resistance movement during World War II – has a deep resonance with ordinary Thais, reflecting their genuine desires for freedom and dignity. We are fortunate today that Thais have such an historical role model in order to struggle against yet another oppressor. And our oppressors need to be clear – we will not remain inactive and accept the imposed order and we will fight together until victory is fully realised.Colleagues in Thailand and other nations around the world have therefore agreed to pursue the following initial goals for the establishment of the “Organisation of Free Thai for Human Rights and Democracy”:

1. To oppose the military dictatorship and its aristocratic network, and establish the people’s complete and unchallenged sovereignty;

2. To restore and strengthen Thai democracy so that it becomes the stable founding pillar of the Thai state;

3. To guarantee and nurture respect for human dignity, equality, freedom, and peace;

4. To promote a free and fair economy;

5. To reform Thai culture so that its values are fully consistent with democracy;

6. To fully develop and improve the quality of life for all Thai citizens

I hereby announce the establishment of the Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD). Our struggle will become possible when all groups and sectors work hard and actively together so that we can meet our common goals.

Announced at dawn of Tuesday, June 24th, 2014

Mr.Charupong Reuangsuwan
Secretary General

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑

10460840_1487149608188740_4278051823935439273_o

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑

องค์กรเสรีไทย เพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
ประกาศ ณ เวลาย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
โดย นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ

พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน

ขณะนี้เมืองไทยของเราได้คืนสู่ระบอบเผด็จการสุดขั้วอีกครั้งหนึ่ง ระบอบทหารที่เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. นําโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้กําลังอย่างผิดกฎหมายไทยและกฎหมายสากลเข้ายึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างอุกอาจ โดยปฏิบัติไม่ต่างจากโจรที่เข้าปล้นทรัพย์ ต่างแต่ว่าทรัพย์นี้คืออํานาจอธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ การกระทําครั้งนี้จึงถือว่าละเมิดหลักนิติรัฐ-นิติธรรม หลักประชาธิปไตย และยังทําลายย่ำยีสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นับเป็นอาชญากรรมอันใหญ่หลวง

การโฆษณาชวนเชื่อใดๆว่า พวกเขาต้องกระทําการนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และสัญญาใดๆว่าจะคืนความเป็นปกติสุขให้กับสังคมไทย ถือเป็นการโกหกหลอกลวงขนานใหญ่ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ เห็นผิดเป็นชอบ เห็นปิศาจอสุรกายเป็นเทวดาอารักษ์ จนท้ายที่สุดก็หวังให้เห็นว่า ระบอบเผด็จการดีกว่าระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้นําเผด็จการของโลกและของไทยพยายามปลูกฝัง แต่ประสบความล้มเหลวเรื่อยมา

ประชาชนไทยผู้ตาสว่าง ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และยอมรับในวิวัฒนาการทางสังคม จึงขอประกาศปฏิเสธอํานาจของคณะรัฐประหาร ตลอดจนผลพวงใดๆ ของการรัฐประหารในครั้งนี้โดยสิ้นเชิง ระบอบเผด็จการทหารที่ร่วมมือกับเผด็จการซ่อนรูปอื่นๆ ในเมืองไทยขณะนี้ ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะนําพาประเทศไปสู่สันติสุขและความปรองดองได้เลย เพราะพวกเขานั่นเองที่ได้สมคบคิดและร่วมกันก่อจลาจลจนปั่นป่วนไปทั้งประเทศ และลักลอบสนับสนุนขบวนการโค่นล้มทําลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนตั้งแต่ต้น เพื่อให้เมืองไทยอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลว วงจรประชาธิปไตยหยุดชะงัก และใช้ผลพวงที่พวกเขาได้วางแผนกระทํามาตลอด เป็นเงื่อนไขประกาศการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน การกระทําของคณะทหารและเครือข่ายดังกล่าวนี้จึงถือเป็นอาชญากรรม ผู้ก่อการถือว่าเป็นคนบาปทางสังคม เพราะได้สร้างความแปดเปื้อนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทย เราขอประณามการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ไร้หลักเกณฑ์ ป่าเถื่อนและรุนแรง จนเมืองไทยขณะนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัว แม้คณะทหารจะโอนถ่ายอํานาจไปสู่หุ่นเชิดในรูปแบบใดๆ ก็ตามในอนาคต หากกลไกแห่งการทําลายความก้าวหน้าของประเทศชาติและวงจรอุบาทว์นี้ยังกดทับย่ำยีถึงขั้นอํานาจอธิปไตย ประเทศไทยจะไม่มีวันหลุดพ้นจากวงจรบาปเช่นนี้ได้เลย เราจึงต้องดําเนินการทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เพื่อปกป้องเสรีภาพ ทวงคืนสิทธิมนุษยชน และสร้างระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาเป็นรากฐานของสังคมไทยต่อไป

เพื่อให้เจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของประชาชนไทย ในอันที่จะล้มล้างสิ่งเลวร้ายข้างต้นให้เด็ดขาด เพื่อสถาปนาระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ใช้ และเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากอํานาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ให้เป็นจริงได้ เราจึงขอปฏิเสธอํานาจเผด็จการของคณะทหารและผลพวงทั้งปวงที่จะตามมา และขอประกาศจัดตั้ง “องคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” หรือ “The Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy (FT-HD)” ขึ้นในเวลาย่ำรุ่งของวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้องค์กรนี้รองรับแนวความคิดและปฏิบัติการทุกชนิดของผู้ที่มีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ประชาธิปไตยจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกัน โดยที่แนวความคิดและการปฏิบัติการนั้นๆ จะต้องไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายสากล และไม่ใช้ความรุนแรงใดๆ

คําว่า เสรีไทย นั้น มีความหมายลึกซึ้งในสํานึกทางประวัติศาสตร์ สะท้อนภาพความจริงของสามัญชนไทยทั้งหลายที่ใฝ่เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือเป็นชื่ออันเป็นมงคลยิ่งที่ปวงชาวไทยจากทุกมุมโลกได้ร่วมกันสานต่ออุดมการณ์ให้ประเทศชาติพ้นมหันตภัยนี้ไปให้ได้ หากเรายังมัวนิ่งเฉย ก็จะต้องประสบกับชะตากรรมอันเลวร้ายนี้ร่วมกัน

องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการก่อตั้ง ดังต่อไปนี้

๑. ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารและเครือข่ายอํามาตย์ เพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
๒. ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้มีความถาวรและเป็นเสาหลักของรัฐไทย
๓.ให้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และสันติภาพ
๔. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม
๕. ปฏิรูปวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย
๖. พัฒนาคุณภาพประชาชนไทยสู่ความเป็นสากล

นับแต่บัดนี้ไป ให้ถือว่าองคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในการต่อสู้ครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต่อเมื่อทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีอุดมการณ์ร่วมกันต้องลุกขึ้นสู้โดยพร้อมเพรียง

ประกาศ ณ ย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการ

The organization of FreeThais for Human Rights and Democracy