แถลงการณ์กลุ่มคนรักประชาธิปไตยในอังกฤษ

11393476_1648239248746441_8136679787200084931_o

แถลงการณ์กลุ่มคนรักประชาธิปไตยในอังกฤษ
คัดค้าน ร่างรัฐธรรมนูญ ของเผด็จการคสช.

(1) พวกเราไม่เห็นด้วยกับร่าง รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 ภายใต้เผด็จการทหาร

เหตุผลที่พวกเราไม่ยอม ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ เพราะคณะผู้ร่าง รธน.ได้มีการสร้างองค์กรใหม่ๆจากการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน องค์กรเหล่านี้มีอำนาจเหนือผู้แทนทางการเมืองที่ถูกเลือกโดยประชาชนในหลายๆ เรื่อง สามารถกำหนดได้เองว่า มีอำนาจอะไรบ้าง โดยที่ประชาชนไม่มีโอกาสถอดถอนหรือตรวจสอบได้เลย

นอกจากนี้เราไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนภายนอกที่ไม่ใช่ ส.ส. และการที่วุฒิสภาจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง พวกเรามองว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ ถือว่าเป็นการลดพื้้นที่ของความเป็นประชาธิปไตย

(2) ในกรณีที่จะมีการโหวตลงประชามิติ เพื่อรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พวกเราจะรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่ในขณะเดียวกันพวกเราทราบดีว่า รัฐบาลทหารสามารถโกงการทำประชามติได้ด้วยหลายวิธี รวมถึงการข่มขู่ประชาชนให้รับ

ฉะนั้นวิธีที่ดีทีสุดคือ การล้มรัฐธรรมนูญโจร จะได้ไม่ต้องไปแก้ใหม่ในอนาคต พวกเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ต้องร่างภายใต้รัฐบาลเลือกตั้งเท่านั้น โดยมีส่วนร่วมจากประชาชนจริงๆ พวกเราขอเสนอให้ยกรัฐธรรมนูญฉบับที่มีเนื้อหาความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ฉบับ พ.ศ.2475 ฉบับ พ.ศ. 2517 และฉบับพ.ศ 2540 มาเป็นทางเลือก

(3) เราเรียกร้องให้ รัฐบาลเผด็จการภายใต้การนำ ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุด คุกคามนักศึกษา ประชาชน ที่เรียกออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย

(4) พวกเราขอคัดค้านการยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ซึ่งเป็นเดิมเป็นนโยบายที่ปกป้องแรงงาน

(5) สุดท้าย พวกเราขอเรียกร้องให้มีการคืนประชาธิปไตย ให้กับ ประชาชน

พวกเราคนไทยที่รักประชาธิปไตยในอังกฤษ
คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญเผด็จการ คสช. พ.ศ.2558

7 มิถุนายน 2558