รายการ สุขเสรีไทย โดย สุนัย จุลพงศธร โต้ประยุทธ์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเรื่องอื่นๆ

รายการ สุขเสรีไทย โดย สุนัย จุลพงศธร
โต้ประยุทธ์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และเรื่องอื่นๆ


ช่วยกันส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องของเราได้ชมกันมากๆ
เพราะยังมีคนไทยจำนวนมาก มีความเชื่อที่ผิดๆ และหลงผิด
สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการ