จรัล ดิษฐาภิชัย และพี่น้องชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยในยุโรป ร่วมไว้อาลัยให้กับท่าน พ.อ.ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย

จรัล ดิษฐาภิชัย และพี่น้องชาวไทยผู้รักประชาธิปไตยในยุโรป ร่วมไว้อาลัยให้กับท่าน พ.อ.ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557