อาลัยลา อภิวันท์ วิริยะชัย

10636880_1543958192507881_5938073281823881695_o

มิใช่ดาวหนึ่งดวงที่ร่วงหล่น
นี่คือคนหนึ่งคนอันเลอค่า
อภิวันท์ วิริยะชัย อาลัยลา
สู่ประชาทิพย์สิทธิเสรี

คือนักรบประชาธิปไตย
คือผู้จากไปในหน้าที่
อยู่อย่างยิ่งใหญ่ในปฐพี
ตายอย่างมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ

กวีศรีประชา