อาลัยบันทึก ถึง ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย

1899363_1543510415885992_5253169352827974639_o

อาลัยบันทึก ถึง ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย
จากองค์การเสรีไทยฯ

————————-

ผมติดต่อกับท่านอภิวันท์ตลอดเวลานับตั้งแต่มีการประกาศกฎอัยการศึกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จนถึงขณะท่านกำลังเดินทางออกนอกประเทศอย่างใกล้ชิดจนถึงขณะป่วยเข้าห้อง ICU และยังติดตามอาการท่านทุกวันจนเสียชีวิตเมื่อ 22.38 น. วันที่ 6 ตุลา 57

ทุกครั้งที่ได้รับทราบผลสุขภาพของท่านดีขึ้น ผมก็ดีใจและภาวนาขอให้ท่านหายโดยเร็ว ด้วยท่านเป็นนักการทหาร นักประชาธิปไตยที่เป็นเพชรน้ำเอกของประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตย แต่ข่าวอาการที่หนักขึ้นตลอดเวลาเดือนเศษจนเสียชีวิต ทำให้ผมมีความรู้สึกเจ็บปวดและชิงชังต่อระบอบอยุติธรรมของไทยที่กระทำกับประชาชนและตัวท่านอภิวันท์มากยิ่งขึ้นและเห็นว่าทางเดียวที่จะทำให้อุดมคติของท่านอภิวันท์ยังคงอยู่และวิญญานของท่านจะไปสู่สุขคติได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องเราได้ร่วมใจกันต่อสู้กับระบอบเผด็จการอำมาตย์อย่างเด็ดเดี่ยว นำไทยไปสู่ประชาธิปไตยของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ผมขอฝากผลงานท่านอภิวันท์คือการปราศรัยครั้งสุดท้ายที่ถนนอักษะเมื่อ 21 พค.57 เพื่อปลุกเร้าจิตใจที่สู้รบให้ลุกโชนตลอดไป

ปราศรัยครั้งสุดท้าย ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย ถนนอักษะ 21พค.57:

แด่ขุนพลอภิวันท์ท่านหาญกล้า
ประกาศท้าอัยการศึกอย่างฮึกเหิม
ที่อักษะวาระประวัติชาติประเดิม
คือจุดเริ่มประวัติใหม่ไทยเสรี

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
เลขาธิการองค์การเสรีไทย

6 ตุลาคม 2557