ภาพโปรไฟล์แสดงจุดยืนไม่ยอมรับการรัฐประหาร

10270286_1536035343300166_3463568288063314188_n

ขอเชิญทุกท่าน เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใน FACEBOOK และ LINE
เพื่อแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการรัฐประหารในประเทศไทย
และยืนยันว่า ท่านไม่สนับสนุนการทำรัฐประหาร
เพราะ ‪#‎รัฐประหารคือการล้มอำนาจประชาชน‬