คัดค้านการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ เรียกร้องให้คัดค้านรัฐบาลเผด็จการทหารในทุกวิถีทาง

10541403_1518050615098639_1146514312859122403_o

แถลงการณ์

องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
วันที่ 21 สิงหาคม 2557

เรื่อง คัดค้านการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ
เรียกร้องให้คัดค้านรัฐบาลเผด็จการทหารในทุกวิถีทาง
—————————————————————————————–

องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยนและประชาธิปไตย ขอประกาศคัดค้านการแต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร และมาโดยไม่ชอบธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ร่วมมือกับคณะอดีตผู้นำทหาร ทำการสนับสนุนการก่อจลาจลปิดกรุงเทพฯ ของกลุ่มกบฎ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เพื่อสร้างความชอบธรรมในการก่อการรัฐประหาร ล้มรัฐบาลของประชาชน และนับตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในนามของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แสดงออกอย่างชัดเจน ในการปกครองประเทศ โดยใช้ระบบเผด็จการทหารสมบูรณ์แบบ และไม่เคยแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมใด ๆ เลย ที่จะนำประเทศชาติไปสู่ระบอบประชาธิปไตย อาทิ เช่น การออกรัฐรัฐธรรมนูญเผด็จการตามอำเภอใจของตน การจับกุมประชาชนโดยไม่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม ข่มขู่ประชาชนและสื่อมวลชน ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นตามอำเภอใจ เพื่อประโยชน์เฉพาะตน รวมทั้ง การยกเลิกระบอบการเลือกตั้งของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ที่เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยมายาวนาน

2. การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ของ สนช. เป็นเพียงฉากละคร ที่จัดขึ้น ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมทางการเมือง

เป็นที่ปรากฎต่อสาธารณชนโดยชัดแจ้งแล้วว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาจากการแต่งตั้งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามอำเภอใจ แต่ผู้เดียว โดยคัดเลือกจากบุคคลที่จะสนับสนุนตนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น พฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่มีความชอบธรรมใด ๆ ที่จะกล่าวอ้างต่อสาธารณชนว่า ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนได้เลยแม้แต่น้อย อีกทั้งยังขัดกับ หลักนิติธรรมทางการเมือง ที่ผู้ลงคะแนนรับรอง ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยการเสนอชื่อเพียงคนเดียว และด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นั้น ถือได้ว่า ผู้ลงคะแนนและผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการต่างตอบแทนที่น่าอัปยศที่สุด

ด้วยเหตุผลข้างต้น องค์การเสรีไทยฯ ขอเรียกร้องให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ร่วมกันต่อต้านและคัดค้านการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐบาลเผด็จการทหารชุดนี้ ในทุกวิถีทาง และ รูปการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ทำหนังสือคัดค้าน ที่ชี้ให้เห็นผลร้าย ที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะเกิดผลกระทบต่อการลงทุน การพัฒนาตลาดเสรีในภูมิภาค โดยการรวมพลังส่งหนังสือคัดค้านไปยังกระทรวงการต่างประเทศในประเทศที่ท่านพักอาศัย หรือยื่นหนังสือคัดค้านต่อสถานทูตต่าง ๆ ในประเทศไทยตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่
องค์การเสรีไทยฯ เชื่อมั่นว่า รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชน ย่อมไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน.
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย