สาส์นแสดงความยินดีร่วมกับผู้รักประชาธิปไตย ในสวีเดน

10495045_1517248151845552_792980804415165275_o

สาส์นแสดงความยินดีร่วมกับผู้รักประชาธิปไตย ในสวีเดน

ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในสวีเดิน ได้ตัดสินใจจัดตั้ง องค์การเสรีไทยสวีเดน ขึ้นเป็นเครือข่ายร่วมกัน

ผมถือว่า คำว่า “เสรีไทย” เป็นของประชาชน เพื่อประชาชน มีลักษณะทางประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยแห่งสามัญชน ที่ทุกคน และทุกองค์กร ในแต่ละประเทศ มีความเสมอภาคกัน และร่วมมือกันในการแสดงออกถึงความรักชาติ รักประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการทหาร

ในโอกาสที่ท่านร่วมก่อกำเนิดอุดมการณ์เสรีไทยขึ้นในสวีเดนครั้งนี้ จึงเป็นความภาคภูมิใจ ที่พวกเราจะได้พลิกฟื้นประวัติศาสตร์ สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ สมคำประกาศของคณะราษฎรว่า “อำนาจสูงสุด เป็นของพวกเราคนไทยทั้งหลาย” องค์การเสรีไทยฯ จะร่วมมือกัน เพื่อนำพาประชาชนมุ่งสู่ความก้าวหน้าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่นประเทศสวีเดนที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ในขณะนี้

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาธิปไตย

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

เลขาธิการ องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
และประชาธิปไตย

18 สิงหาคม 2557