เรียกร้องให้ คสช.หยุดคุกคาม จับกุม คุมขังประชาชน

10535700_1516497078587326_4073671342705310043_o

เรียกร้องให้ คสช.หยุดคุกคาม จับกุม คุมขังประชาชน

นับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อวันที่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะผู้รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทวีการปราบปรามและควบคุมประชาชน ด้วยการออกคำสั่งให้นักการเมือง แกนนำขบวนการประชาชน นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชนไปรายงานตัว ๕๗๐ คน จับกุม ๒๓๕ คน ดำเนินดีโดยศาลทหาร ๖๐ คน ศาลอาญา ๑๗ คน ผู้ถูกจับกุมที่ไม่เป็นข่าว รวมทั้งหมดเกือบพันคน แม้ส่วนใหญ่จะถูกปล่อยตัว โดยมีเงื่อนไข และคสช.ใช้วิธีการต่างๆ ควบคุมมิให้เคลื่อนไหวใดๆ

ล่าสุด เข้าจับกุมนักศึกษา ๒ คน คือ นายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม และนางสาวภรณ์ทิพย์ มั่นคง ในข้อหาดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ จากการแสดงละคอน เรื่อง “เจ้าสาวหมาป่า” ในงานฉลอง ๔๐ ปี กรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว ขอชี้แจงว่า การแสดงละคอน เจ้าสาวหมาป่า เป็นส่วนหนึ่งของรายการศิลปวัฒนธรรมในงานฉลอง ๔๐ ปี ๑๔ ตุลาคม ซึ่งมีรายการอื่นๆ เช่น ดนตรี ลิเก และ งิ้ว กล่าวเฉพาะละคอน เจ้าสาวหมาป่า จัดแสดงโดย คณะประกายไฟ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา เยาวชนชุมชนแออัด เป็นคณะละคอนสมัยใหม่ เคยแสดงตามเวที ลานแสดงกลางแจ้ง และบนถนน

ละคอนเจ้าสาวหมาป่า เป็นการแสดงศิลปะ แม้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ก็เหมือนๆกับละคอน หนังตะลุง และภาพยนต์จักรๆวงศ์ ๆ ซึ่งไม่น่าจะเข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์

จึงขอประท้วงการจับกุมนักศึกษาทั้ง ๒ คน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรม และเสรีภาพแสดงความคิดเห็น และขอเรียกร้องศาลทหารพิจารณาให้ประกันตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดไล่ล่าจับกุมนักเรียนนักศึกษาผู้แสดงละคอนคนอื่นๆ พวกเขาเป็นเยาวชนกำลังเรียนหนังสือ และที่สำคัญ คสช.จะต้องหยุดคุกคามปราบปรามประชาชนทั่วประเทศ

ขอเรียกร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะต้องตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่กระทำโดยคสช.อย่างจริงจัง ในระดับสากล ผมได้ส่งข่าวและ ร้องเรียนต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (OHCHR) สหภาพยุโรป (European Union) องค์การสอดส่องด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และองค์การมาตรา ๑๙ ( Article19 ) ในอังกฤษ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน (AICHR) และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาอาเซียน

เชื่อมั่นว่า องค์การเหล่านี้จะจับตาและแสดงท่าทีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว

จรัล ดิษฐาอภิชัย

ผู้ประสานงานยุโรป
องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย